Programe si proiecte


Warning: Undefined array key "options" in /home/ltniro/public_html/wp-content/themes/maxcoach/elementor/widgets/original/section.php on line 38

Școala este tot ce vezi și tot ce auzi.

Programe si proiecte

Liceul Teoretic „ Nicolae Iorga ” cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr. 126, sector 1,telefon/fax:021.2242026, cod fiscal: 20769409, cont trezorerie RO51TREZ70124650220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1, pentru amplasarea pe 3 mp situată în incinta Liceul Teoretic „ Nicolae Iorga pentru amplasarea a 3 (trei ) automate de băuturi (apa, bauturi neacidulate, fără cafea), sandvișuri si fructe

  1. Obiectul licitatiei publice: închirierea unei suprafeţe utile de 6 mp situată în incinta Liceul Teoretic „ Nicolae Iorga  pentru amplasarea a 3 (trei) automate de băuturi (apa, bauturi neacidulate,  fără cafea), sandvișuri si fructe, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind starea de sanatate a elevilor.
  2. 2)Organizatorul licitaţiei: Liceul Teoretic  „ Nicolae Iorga ”

3) Procedura de închiriere: licitaţie publică deschisă, cu ofertă în plic închis. Se va prezenta oferta financiară pentru un pachet de 3 vendomate..

4) Preţul de pornire a licitaţiei: 125 lei/mp/lună. Valoarea adjudecată a chiriei se va actualiza anual cu nivelul indicelui general al preţurilor de consum din perioada anterioară.

5) Instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a procedurii: cponform caietului de sarcini care poate fi consultat la sediul unitatii

6) Garanţia de participare: 500  lei, achitată prin virament bancar în contul nr. RO51TREZ70124650220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, titular de cont Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga”, cod fiscal 20769409;

7) Termenul limită de depunere a ofertelor: 02.10.2023 ora 18:00

8) Valabilitatea ofertelor: ofertele rămân valabile pe perioada de 120 de zile de la data deschiderii acestora;

9) Deschiderea ofertelor : 03.10.2023 ora 9:00,  Liceul Teoretic „ Nicolae Iorga cu sediul in  Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr. 126 in cadrul comisiei.

10) Informatii suplimentare se pot obţine:

–     Drajgu Mihai  tel. 021-224.20.262.