Blog

UPDATE: REZULTATE–PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE- ETAPA SECTORELOR MUNICIPULUI BUCUREȘTI

Noutati

UPDATE: REZULTATE–PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE- ETAPA SECTORELOR MUNICIPULUI BUCUREȘTI

Data desfășurării : 07 MARTIE 2020
Locul desfășurării :
LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”
Accesul elevilor în sălile de concurs va avea loc în intervalul 900-930, în baza unui act de identitate (carte de identitate sau carnet de elev cu foto, vizat pentru anul în curs).
Concursul se va desfășura între orele 1000–1300.
Evaluarea lucrărilor :
Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, cu şablon specific testelor grilă, de către doi profesori evaluatori, în prezenţa elevului-autor al lucrării şi a unui elev concurent-martor.
În cazul în care elevul nu poate participa la corectarea lucrării dă o declarație scrisă (pe verso-ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în prezența a doi elevi – martori și în absența lui.
TRANȘE DE PREMIERE
– Premiul I – 100 – 90p
– Premiul II – 89 – 80p
– Premiul III – 79 – 70p
– Mențiune – 69 – 60p

repartitie sali

Rezultate partiale OB_7 martie 2020_2

anunt contestatii

CRITERII DE CALIFICARE LA NATIONALA