Blog

Update: Olimpiada de Biologie -Etapa pe sector

stock-full-hd-13
Noutati

Update: Olimpiada de Biologie -Etapa pe sector

 OLIMPIADA DE BIOLOGIE
ETAPA PE SECTOR
28 ianuarie 2017
LICEUL TEORETIC
„NICOLAE IORGA”

 Accesul elevilor în sălile de
concurs este permis în intervalul
9:00 – 9:30 în baza unui act de
identitate (carte de identitate,
carnet de elev cu fotografie, vizat
de școală pentru anul în curs
 Concursul va începe la ora 10:00.

Repartitie elevi- Olimpiada Biologie

Sunt declaraţi calificaţi pentru faza pe
municipiu elevii care au obţinut minim 60 puncte
la proba scrisă la nivelul sectorului;
 Tranşele de premiere la sector sunt
următoarele:
 Premiul I – 100 – 90 puncte
 Premiul II – 89 – 80 puncte
 Premiul III – 79 – 70 puncte
 Menţiune – 69 – 60 puncte