Blog

Invitatie participare sistem modular de clase

anunt-2
Noutati

Invitatie participare sistem modular de clase

Nr. 3950/06.12.2022

UPDATE- DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR ESTE 14.12.2022, ORA 10:00

INVITATIE DE PARTICIPARE
Avem onoarea sa va invitam la procedura de achizitie publica lucrari de proiectare si executie SALA REGIM MODULAR 5 BUCATI cf caiet de sarcini si anexa nr. 1
Contractul va fi atribuit prin achizitie directa prin portalul https://sicap-prod.e-licitatie.ro/. sau offline .

Valoarea estimata totala a achizitiei este de cca 865.546 lei + tva astfel si consta in executia si livrarea unui ansamblu SALA REGIM MODULAR 5 BUCATI (proiectare si executie).
Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda formularele de mai jos.
Propunerea tehnica-Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la specificatiile tehnice ale lucrarilor ce se vor efectua sau alte costuri necesare pentru indeplinirea contractului.
Propunerea financiara-va cuprinde valoarea lucrarilor cuprinse in CS
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.
Oferta va fi redactata in limba romana.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: pretul cel mai scazut.
Adresa la care se depune oferta: Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr. 126, sector 1, Bucureşti la Secretariat.
Data limita de depunere a ofertelor 09.12.2022 ora 14:00
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0212242026

caiet de sarcini sistem modular

proiect tehnic faza SF

plan fundatii

proiect tehnic faza SF

proiect tehnic faza SF utilitati

proiect tehnic faza SF sanitare

proiect tehnic faza SF instalatii termice

MEMORIU SF NICOLAE IORGA CONSTRUCTIE MODULARA TIP CONTAINER

MEMORIU ARHITECTURA CONSTRUCTIE MODULARA TIP CONTAINER

DosarRaportare FV EXCEL (1)