Blog

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală a Asociației de Părinți din Liceul “NICOLAE IORGA“

Noutati

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală a Asociației de Părinți din Liceul “NICOLAE IORGA“

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generală a Asociației de Părinți din Liceul NICOLAE IORGA

 

 

Consiliul Director al asociației convocă ADUNAREA GENERALĂ a Asociației de Părinți din Liceul “NICOLAE IORGA“, pentru data de 05.02.2020, ora 18:00, la sediul asociației situat în București, Bdul Ion Mihalache,  nr. 126, sector 1, având următoarea ordine de zi:

 

  1. Prezentarea raportului de activitate al asociației aferent anului școlar 2018-2019.
  2. Prezentarea raportului financiar-contabil al asociației aferent anului școlar 2018-2019.
  3. Diverse.

In conformitate cu prevederile din Statutul Asociației de Părinți din Liceul “NICOLAE IORGA“:

„ 24.1. La Adunarea Generala vor participa reprezentații Comitetelor de parinti alese in clasele din liceul menționat, care voteaza in adunare in numele și pentru parintii din clasa pe care o reprezinta.

24.2. Reprezentantul clasei in Adunarea Generala trebuie sa fie membru al asociatiei. Fiecare clasa are dreptul la un singur reprezentant in cadrul Adunarii Generale.

24.3. Fiecare reprezentant este imputernicit de catre parinții acelei clase sa se prezinte și sa voteze în cadrul Adunarii Generale.

24.4. Fiecare reprezentant va avea un număr de voturi egal cu numarul parinților din clasa pe care o reprezinta, inscriși in asociatie și care nu au restanțe de plata ale cotizației anuale.

24.5. Daca un parinte are doi sau mai multi copii in liceu are un singur vot, in cadrul clasei unde s-a inscris in tabel și pentru care a achitat cotizatia.

24.6. Votul fiecarui reprezentant în Adunarea Generala este indivizibil pentru toate voturile aferente parinților din acea clasa. „

În cazul în care Adunarea Generală nu se poate ține pentru neîndeplinirea cvorumului de prezență prevăzut de Statut, se convoacă a doua Adunare Generală, pentru data de 12.02.2020, ora 18:00, la sediul asociației situat în București, Bdul Ion Mihalache,  nr. 126, sector 1, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea se face telefonic, prin afișare pe site-ul Asociației și la avizierul din curtea liceului.

 

 

 

PREȘEDINTE

NĂSTASE NICUȘOR CĂTĂLIN