Blog

BURSE

Noutati

BURSE

In vederea stabilirii burselor de ajutor social pentru semestrul I, an scolar 2016-2017 dosarele complete se depun la secretariat pana pe data de 30.09.2016

Dupa aceasta data nu se primesc si nu se completeaza dosare.

DOSARELE PENTRU BURSE PE CRITERII MEDICALE TREBUIE SA CONTINA URMATOARELE ACTE:

  1. Certificat de nastere elev
  2. Copie carte identitate reprezentanti legali
  3. Certificat medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau medicul scolar.

NU SE ACORDA BURSE PE CRITERII MEDICALE DECAT CELE PREVAZUTE LA ART. 13, PUNCTUL a.

DOSARELE PENTRU BURSE PE CRITERII DE VENIT TREBUIE SA CONTINA URMATOARELE ACTE;

  1. Certificat de nastere pentru fiecare dintre membrii minori ai familiei;
  2. Copie carte de identitate reprezentanti legali;
  3. Adeverinta frati/surori (daca primesc sau nu bursa sau ajutor social si cuantumul acesteia);
  4. Documente justificative din care sa rezulte venitul mediu lunar/membru de familie pentru ultimele 12 luni;
  5. Docunnente justificative privind terenurile agricole.

DOSARELE PENTRU BURSE DE ORFANI TREBUIE SA CONTINA URMATOARELE ACTE:

  1. Copie certificat nastere copil;
  2. Copie certificat deces parinte.

TOATE DOSARELE DE BURSA, INDIFERENT DE TIPUL LOR, VOR CONTINE 0 CERERE TIP, COMPLETATA DE PARINTE/TUTORE LEGAL.(CEREREA SE GASESTE LA SECRETARIATUL UNITATII).